Euroopan unionissa Suomen puolesta

Euroopan unionin vaalit käydään historiallisesti tilanteessa, jossa on paljon epävarmuustekijöitä eli ennustettavuus muun muassa Suomen tilanteen osalta on monin paikoin avoin. Mihin Britannian mahdollinen ero jäsenyydestä johtaa? Tällä hetkellä Saksa ja Ranska pyrkivät voimakkaasti ajamaan unionia liitovaltion suuntaan.

Suomessa on myös puolueita, jotka haluaisivat kaventaa Suomen itsenäisyyttä, sillä liittovaltiokehitys automaattisesti vähentää Suomen vaikutusmahdollisuuksia. Mikäli unionia rakennetaan voimakkaasti myös sotilasliitoksi, tällöin unioni irtaantuu sen perustamiseen liittyvistä periaatteista. Se ei sinänsä olisi mitenkään yllättävää, sillä muutenkin on unionin ollut vaikeaa pitää kiinni itse säätämistään pelisäännöistä. Mitä enemmän halutaan sapeleita kalistella, sitä enemmän epävakautta synnytetään. Valitettavasti unioni ei ollut aikoinaan kauaskatseinen Ukrainan osalta. Kenties ei haluttukaan olla.

Suomelle on monin paikoin ollut vahingoksi rahaliitto. Kauaksi ei tarvitse katsoa kuin esimerkiksi Ruotsiin, jonka talous on huomattavasti paremmalla tasolla kruunuineen. Suomen velkataakka puolestaan on vain kasvanut.

Puolueisiin katsomatta pitäisi jokaisen tulevan mepin pitää kiinni Suomen maa- ja metsätalouden turvaamisesta. Valitettavasti tilanne ei ole tällainen, vaan maastamme löytyy puolueita, jotka sortuvat erilaisiin hetkittäisiin ikään kuin trendikkäisiin ideologioihin, joista puuttuvat tieteelliset faktat ja realismin taju. Ilmastonmuutokseen pitäisi suhtautua faktoihin perustuen, ei trendiasiana. Miksi köyhistä huolehtiminen ei ole saavuttanut trendikkyyttä?

Suomen viennin osalta Venäjä-pakotteet ovat olleet erittäin vahingollisia. Valitettavasti tätä vahingollisuutta ei haluta ottaa juuri missään esiin. Miksi? Viime vuosina Suomessa on pyritty tiettyjen toimijoiden osalta rakentamaan voimakkaampaa itäistä uhkakuvaa. On hyvä tuntea historiaa, mutta ei tule elää menneisyydessä, vaan kohti tulevaisuutta nykytilanne tuntien ja tunnustaen.

Euroopan unionia tulee kehittää kansakuntien yhteisönä. Mikäli unionia kehitetään keskusjohtoiseksi, seurauksena on erilaisten ääri-ilmiöiden kasvu, joka ei ole kenenkään etu. On annettava enemmän tilaa kansakuntien omaleimaisille piirteille ja valtioiden omalle päätöksenteolle. On mahdollista toimia rakentavasti hyvässä yhteishengessä ottaen huomioon erilaiset intressit.

Kevään vaaleista ja faktoista

Kevään vaaleista riittää erilaisia ilmiöitä tutkijoille runsaasti. Yksi tunnusomainen piirre on ollut demokratian kaventuminen monella tapaa. Seuraavaksi yksi esimerkki, jossa ilmiö tulee kaikessa yksinkertaisuudessaan ilmi.

Kannessa on teksti: ”Ehdokkaat samoissa kansissa.” Jostain merkillisestä syystä julkaisusta puuttuu Tähtiliike. Puuttuu varmaan monia muitakin pienpuolueita, mutta Sininen tulevaisuus on huomioitu. Tämän vaalijulkaisun on julkaissut Eurooppalainen Suomi ry. Kyseessä on Euroopan parlamentin ja Ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen rahoittama hanke.

Julkaisussa todetaaan muun muassa seuraavasti: ”Tule osaksi muutosta ja ota demokratia haltuun.”

Menetetty demokratia pitäisi ottaa haltuun.

Kohti Euroopan unionin vaaleja

Menneinä kuukausina on joutunut miettimään demokratian tilaa maassamme. Millaiseksi tilan arvioi, riippuu siitä, miten demokratia määritellään.

Me ehdokkaat ponnistamme vaaleihin hyvin erilaisista lähtökohdista käsin. Jos poliittinen näkemys ei vastaa valtamedian ja poliittisen eliitin eli heidän yhteenliitymäänsä, niin on selvää, että näkyvyyttä ei saa. Jos taas näkemykset miellyttää, niin media on valmis kirjoittamaan esim. nykyisen eu-edustajan juoksuharrastuksesta kertomatta mitään, mitkä ovat ehdokkaan aikaansaannokset.

Mitä vaalirahoitukseen tulee, niin on selvää, että poliittisen vasemman laidan väki voi rällätä työläisten ammattiyhdistysjäsenmaksuilla. Vasemmisto on tullut oikeistoa rikkaammaksi ainakin vaalimainonnan perusteeella tarkasteltuna. Valitettavaa on se, että vasemmisto puhuu kauniisti heikommassa asemassa olevasta ihmisestä, mutta teot kertovat toisenlaisista arvoista. Tästä on myös omakohtaista kokemusta. Kaukana ovat ne ajat, jolloin poliittisesti vasen laita ajatteli yhteiskuntamme pienituloisia.

Valitettavasti vihervasemmiston arvoihin kuuluu suomalaisten taloudellisen aseman heikentäminen. Vasemmisto ei ole ainut ryhmä, joka on menettänyt arvonsa. Nykyinen Keskusta voidaan monelta osin laskea kuuluvaksi Vihreisiin. Valitettavasti.

Valtamedialle on nykyisin natokiimainen ehdokas paras. Tähän kun lisää vielä pientä rötöstelyä, niin näkyvyys on taattu. Eduskuntavaalien aikana huomasin sen, että ehdokas, joka käytti varsin arveluttavaa mainosta, jonka voisi myös rasistiseksi luonnehtia, sai välittömästi suuren julkisuuden. Onko oikeasti niin, että media haluaa näyttäytyä ikään kuin korrektina, puhtaana, avarakatseisena ja suvaitsena, onkin aivan jotain muuta? Media kaipaa rötöstelijöitä ja sotaintoilijoita, mutta ei niitä, jotka ovat kiinnostuneet suomalaisten hyvinvoinnista, rauhasta ja isänmaallisuudesta. Julkisuutta saavat erityisesti ne, jotka myyvät kansallista omaisuutta ja heikentävät suomalaisten kriisinajan huoltovarmuutta. Toivottavasti edellä mainituissa asioissa tapahtuu muutos.

Mihin olemme menossa näiden jatkuvien sotaharjoitusten kanssa? Sapeleita ei yleensä kalistella vain kalistelun ilosta. Historiallinen muisti näyttää olevan yllättävän lyhyt.