Tulevaisuudesta hyvinvointialueilla

Tässä yhteydessä en kommentoi vaalien aikana annettuja lupauksia. Pitäisikö hoitajille maksaa lisää palkkaa? Pitäisikö kaikissa paikoissa säilyttää eri palvelut? Tällä hetkellä on paljon kysymyksiä, mutta vähän todellisia vastauksia. Valtio asettaa toiminnalle rajat eli tietyllä rahamäärällä on pärjättävä. Nykyisellään Suomesta halutaan lähettää rahaa muualle ja samaan aikaan tullaan karsimaan oman maamme kansalaisten palveluista. Eräät puolueet haluaisivat mennä lisää kansalaisten taskuille. Tältä näyttää, ennustaja en ole.

Palkan suuruus ei varmaan auta työssä jaksamiseen, jos työn johtaminen ei ole esim. kannustavaa, työilmapiiri on huono ja työaikalait estävät järkevien työaikojen järjestämisen. Viestit edellä mainituista eivät myöskään lisää halukkuutta alalle opiskeluun. Listaa voisi jatkaa. Kaikki asiat eivät ole tulevien valtuutettujen päätettävissä. Toki isoimmat puolueet jo hierovat mielellään käsiä saadakseen yhä lisää taloudellista varakkuutta.

Mielenterveyspalveluiden ja monien muiden palveluiden osalta esitetään usealta taholta lisää resursseja. Miksi ylipäätänsä ei uskalleta yhteiskunnassamme keskustella syistä, jotka johtavat eri palveluiden lisääntyvään tarpeeseen? Kenties, liian arka aihe.

Mitä digitalisaatioon tulee, niin tulevaisuudessa pitäisi niin työn kuin potilasturvallisuuden osalta saada aikaiseksi koko maan kattava järjestelmä.

Työperäistä maahanmuuttoa on esitetty yhdeksi keinoksi saada eri aloille lisää osaavaa työvoimaa. Asiakas haluaa tulla ymmärretyksi omalla äidinkielellään. Jokaisella kansalaisella on myös oma vastuu turvallisuudesta. Kaikkea turvallisuutta ei voi ulkoistaa. Onko kohdallasi kotisi turva-asiat kunnossa palohälyttimistä lähtien? Toimitko liikenteessä ottaen kanssakulkijat huomioon? Tätäkin listaa voisi jatkaa.

Hyvät ja kunnioittavat tavat hautausmaavierailuihin

Kirjoitus on julkaistu Laukaa-Konnevesi -lehdessä otsikolla ”Hyvät tavat hautausmaalle”.

Yhteiskunnassamme on ollut jo pitkään menossa kestävien arvojen alennusmyynti. Ilmenemismuodoista otan tässä yhteydessä esiin yhden: vierailut hautausmaalla. Esiin en ota myöskään eri lakeja ja sääntöjä, jotka määrittävät esim. moottoriajoneuvolla ajamisen oikeutta eri paikoissa.

Ihmisillä pitäisi käsittääkseni olla riittävästi tietoa hyvistä tavoista ja oikeata tilannetajua, kuinka hautausmailla vieraillaan. On ymmärrettävää, että liikuntaesteinen viedään autolla hautausmaavierailulle, mutta Laukaan kirkonkylän hautausmaalla näkee hyväkuntoisten ihmisten ajavan autoilla hautausmaalle. Onko kyse laiskuudesta, tietämättömyydestä vai mistä? Hautausmaa toimii myös kevyen liikenteen väylänä läheiselle asuinalueelle. Toivottavasti kauttakulku vaikuttaisi myönteisesti käsitykseen elämän rajallisuudesta tässä ajassa.

Mikäli olet liikuntakuntoisesti terve, niin otathan vierailullasi huomioon esim., mitä merkitsee hautarauha, pyhyys ja arvokkuus vainajien muistamisessa.