Valtuustoaloite lasten päivästä

Jätin käsittelyyn valtuuston kokouksessa 18.3.2024 aloitteen lasten päivästä. Pitää näin itse informoida, koska esim. paikallislehtemme ei tekemistäni aloitteista kerro. Toki jonkinlaisia ajatuksia on syistä, mutta jätän niistä tällä kertaa kirjoittamatta.

Marraskuussa 2023 jätin käsittelyyn aloitteen Laukaan kirkonkylän tekonurmen kattamiseksi eli ylipainehallin rakentamiseksi. Koulumäellä on päivittäin n. 1300 oppilasta, joten tältäkin osin liikuntamahdollisuudet paranisivat puhumattakaan iltakäytöstä seurojen osalta. Ajatus oli myös se, että seuroille tarjoutuisi varsin huokea mahdollisuus liikunnanriemuun.

Palataan maaliskuun 2024 aloitteeseen ja sisältö oli seuraavanlainen: Valtuustoaloite on nimetty ”Laukaalaisten lasten päivän järjestämiseksi”. Kyse ei tarvitse olla ainoastaan yhdestä päivästä, vaan esimerkiksi viikosta tai vuoden aikana erilaisista teemapäivistä.

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään seuraavan kerran 18.-24.11.2024 välisenä aikana. Kansallisen teemaviikon tavoitteena on mm. tehdä tunnetuksi YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus, joka hyväksyttiin vuonna 1989. Sopimus tuli Suomessa voimaan vuonna 1991 ja sopimus on osa Suomen oikeusjärjestystä. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia. Lapsen oikeuksien julistus on vuodelta 1959. Historiallisesti voisi todeta, että lasten asemaan ja lapsena olemiseen on kiinnitetty vasta varsin vähän aikaa huomiota.

Lapsen oikeuksien viikko sijoittuu vuodessa kouluaikaan. Laukaalaisten lasten päivä, teemaviikko tai vuoden teemapäivien järjestämiseksi ehdotan työryhmän perustamista, joka kävisi lävitse tällaisen päivän, viikon tai teemapäivien järjestämisen mahdollisuutta. Työryhmän tulisi koostua vähintään seuraavista toimijoista: kunta, järjestöt, urheiluseurat, yrittäjät, nuorisovaltuusto ja koulujen oppilaskunnat.

Käsitykseni mukaan parhain toiminnallinen ajankohta voisi olla kesäkuukaudet. Tässä joitakin esimerkkejä toiminnoista: retkipäivä ympäristöasioiden parissa, retkipäivä eri harrastuksiin tutustmisen merkeissä, teatteritoimintaan tutustumispäivä, Nokkakiven huvipuiston päivä, toimintapäivä Peurungassa jne.

Laukaassa voitaisiin budjetoida vähintään kymmenen euroa alle 18-vuotiasta lasta kohden edellä esitettyyn toimintaan. Tässä yhteydessä en esitä käytänteisiin liittyviä ideoita, vaan toivon työryhmän perustamista tässä valtuustoaloitteessa esitetylle toiminnalle.

Hyvinvoiva lapsi on yhtä kuin hyvinvoiva kunta.