Valtuustoaloite lasten päivästä

Jätin käsittelyyn valtuuston kokouksessa 18.3.2024 aloitteen lasten päivästä. Pitää näin itse informoida, koska esim. paikallislehtemme ei tekemistäni aloitteista kerro. Toki jonkinlaisia ajatuksia on syistä, mutta jätän niistä tällä kertaa kirjoittamatta.

Marraskuussa 2023 jätin käsittelyyn aloitteen Laukaan kirkonkylän tekonurmen kattamiseksi eli ylipainehallin rakentamiseksi. Koulumäellä on päivittäin n. 1300 oppilasta, joten tältäkin osin liikuntamahdollisuudet paranisivat puhumattakaan iltakäytöstä seurojen osalta. Ajatus oli myös se, että seuroille tarjoutuisi varsin huokea mahdollisuus liikunnanriemuun.

Palataan maaliskuun 2024 aloitteeseen ja sisältö oli seuraavanlainen: Valtuustoaloite on nimetty ”Laukaalaisten lasten päivän järjestämiseksi”. Kyse ei tarvitse olla ainoastaan yhdestä päivästä, vaan esimerkiksi viikosta tai vuoden aikana erilaisista teemapäivistä.

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään seuraavan kerran 18.-24.11.2024 välisenä aikana. Kansallisen teemaviikon tavoitteena on mm. tehdä tunnetuksi YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus, joka hyväksyttiin vuonna 1989. Sopimus tuli Suomessa voimaan vuonna 1991 ja sopimus on osa Suomen oikeusjärjestystä. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia. Lapsen oikeuksien julistus on vuodelta 1959. Historiallisesti voisi todeta, että lasten asemaan ja lapsena olemiseen on kiinnitetty vasta varsin vähän aikaa huomiota.

Lapsen oikeuksien viikko sijoittuu vuodessa kouluaikaan. Laukaalaisten lasten päivä, teemaviikko tai vuoden teemapäivien järjestämiseksi ehdotan työryhmän perustamista, joka kävisi lävitse tällaisen päivän, viikon tai teemapäivien järjestämisen mahdollisuutta. Työryhmän tulisi koostua vähintään seuraavista toimijoista: kunta, järjestöt, urheiluseurat, yrittäjät, nuorisovaltuusto ja koulujen oppilaskunnat.

Käsitykseni mukaan parhain toiminnallinen ajankohta voisi olla kesäkuukaudet. Tässä joitakin esimerkkejä toiminnoista: retkipäivä ympäristöasioiden parissa, retkipäivä eri harrastuksiin tutustmisen merkeissä, teatteritoimintaan tutustumispäivä, Nokkakiven huvipuiston päivä, toimintapäivä Peurungassa jne.

Laukaassa voitaisiin budjetoida vähintään kymmenen euroa alle 18-vuotiasta lasta kohden edellä esitettyyn toimintaan. Tässä yhteydessä en esitä käytänteisiin liittyviä ideoita, vaan toivon työryhmän perustamista tässä valtuustoaloitteessa esitetylle toiminnalle.

Hyvinvoiva lapsi on yhtä kuin hyvinvoiva kunta.

Uutinen paikallislehdessä 12.1.2023

Laukaa-Konnevesi -lehdessä oli 19.1.2023 oikaisu: ”Toisin kuin viime viikon Harry Ruotsalaisen haastattelun yhteydessä kirjoitimme maanviljelysneuvos Marja Kallio ei ole edesmennyt, vaan hän elää palvelukodissa. Pahoittelemme virhettä”.

Pahoittelen myös itsekin tapahtunutta. Olin saanut tekstin luettavaksi ennen painatusta ja luin sen pikaisesti. Joihinkin kohtiin kiinnitin huomiota ja ajattelin, että antaa mennä tuollaisenaan. En huomannut lehden mainitsemaa virhettä ja pohdin, että olinko sanonut näin vai mitä oli tapahtunut.

Syksyn 2022 kuulumisia

Kesäloma 2022 meni mukavasti. Ensimmäisen kerran tuli kokeiltua sitä, että heti matkalle kesäloman alettua. Olin kuullut kertomuksia siitä, että vaikka olisi väsynyt kevään työrupeamasta, niin kannattaisi heti ja ainakin hetkeksi irtaantua arkisista ympyröistä. Nyt tarjoutui mahdollisuus kokeilla asian paikkansapitävyyttä. Kannatti kokeilla huolimatta siitä, että monenlaisia asiapapereita koronatodistuksineen piti olla matkassa mukana Yhdysvaltoihin.

Matkaa ennen oli varoiteltu ruuhkista Amsterdamin lentokentällä. Niin, tulihan sekin ruuhka koettua. Tuleehan sitä passintarkastuksessa ruuhkaa, jos tarkastajia on ainoastaan kaksi virkailijaa. Eikö Hollannissa ole työntekijöitä vai missä he olivat?

Elokuussa paluu arkeen niin työssä kuin luottamustehtävissä. Luottamustehtäviä on tällä hetkellä varsin minimaalisesti, mutta onhan se taannut ainakin sen, että asioihin on voinut paneutua. Joitakin valtuustoaloitteita on tullut myös tehtyä. Saa nähdä, miten aloitteet etenevät. Samalla tulee mieleen aloite, muistaakseni noin kahdenkymmenen vuoden takaa. Aloite liittyi kevyen liikenteen väylään, jota nykytiedon mukaan sitten ryhdytään rakentamaan ensi vuonna. Demokratiassa välillä asioiden saaminen ns. maaliin kestää pitkään, jopa niin pitkään, että osa luottamushenkilöistä voi kyllästyä toimintaan jo yhden kauden jälkeen.

Tuli myös menneet mieleen, kun aikoinaan ehdotin uuden koulun rakentamista sillä seurauksella, että tuli ns. kenkää kunnanhallituksen jäsenyydestä. Taisin tuolloin kuulua väärään ryhmään tai olin väärä ehdottaja, mutta asialle tuli sentään oikeat alullepanijat ja lapset saivat uuden koulun. Hyvä niin.

Viime keväänä perehdyin yhteen hallihankkeeseen, joka on ollut prosessina varsin kummallinen, näin kauniisti ilmaistuna. Paikallislehti Laukaa-Konnevesi julkaisi kirjoitukseni aiheesta 27.10.2022 ja asiasta esitin myös kommentin valtuuston kokouksessa 7.11.2022. Kokous on kenties vielä katsottavissa seuraavassa osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=smXn_Fi3UOA&t=67s

Keskisuomalainen julkaisi liikenneturvallisuuteen liittyvän kirjoitukseni 26.10.2022 hivenen lyhennettynä. Näihin edellä mainittuihin teemoihin ja mainitsemiini aloitteisiin palaan vielä lähemmin mitä todennäköisemmin. Myös vanhempi aloite liittyen lasten seksuaaliseen häirintään kaipaa jonkun lisäkommentin. Aihe näyttää olevan ajankohtainen jatkuvasti, ikävä kyllä.

Mitä lapsiin tulee, niin on voinut iloita edes vähäisessä määrin siitä, että on voitu kunnassamme auttaa ukrainalaisia lapsia. Sodan mielettömyydelle ei tahdo löytyä oikeata ilmaisua, mutta olisipa niillä, jotka todellisesti voivat vaikuttaa, edes hitusen hyvää tahtoa saada rauhanneuvottelut käyntiin sodassa, jonka ei olisi koskaan pitänyt alkaa.

Ystävänpäivän valtuustokokous

Ystävänpäivänä 14.2.2022 pidettiin etänä valtuustokokous. Etäkokous ei todellakaan tällä kertaa ollut toimivin muoto. Vaikea sitä on pitää suljettua lippuäänestystä etäkokouksessa. 😊

Tänään jätimme valtuustoryhmänä valtuustoaloitteen liittyen kunnassa jaettaviin avustuksiin urheiluseuroille. Oletan, että allekirjoittaneita aloitteeseen olisi ollut useita, jos asiaa olisi voinut esim. jossain tilanteessa ennen kokousta esittää kollegoille.

Mikäli jossain vaiheessa ministerit Li Andersson ja Antti Kurvinen kohtaavat aloitteen sisällön, niin mielenkiinnolla odotan heidän reaktioitaan. Mikäli eivät reagoi, niin siinä tapauksessa heidän ei ainakaan kannata puhua ihmisoikeuksista, jos eivät piittaa suomalaisen lapsen joutumisesta urheilussa seksuaalisen häirinnän tai muuten epäasiallisen kohtelun kohteeksi.

Tulevaisuudesta hyvinvointialueilla

Tässä yhteydessä en kommentoi vaalien aikana annettuja lupauksia. Pitäisikö hoitajille maksaa lisää palkkaa? Pitäisikö kaikissa paikoissa säilyttää eri palvelut? Tällä hetkellä on paljon kysymyksiä, mutta vähän todellisia vastauksia. Valtio asettaa toiminnalle rajat eli tietyllä rahamäärällä on pärjättävä. Nykyisellään Suomesta halutaan lähettää rahaa muualle ja samaan aikaan tullaan karsimaan oman maamme kansalaisten palveluista. Eräät puolueet haluaisivat mennä lisää kansalaisten taskuille. Tältä näyttää, ennustaja en ole.

Palkan suuruus ei varmaan auta työssä jaksamiseen, jos työn johtaminen ei ole esim. kannustavaa, työilmapiiri on huono ja työaikalait estävät järkevien työaikojen järjestämisen. Viestit edellä mainituista eivät myöskään lisää halukkuutta alalle opiskeluun. Listaa voisi jatkaa. Kaikki asiat eivät ole tulevien valtuutettujen päätettävissä. Toki isoimmat puolueet jo hierovat mielellään käsiä saadakseen yhä lisää taloudellista varakkuutta.

Mielenterveyspalveluiden ja monien muiden palveluiden osalta esitetään usealta taholta lisää resursseja. Miksi ylipäätänsä ei uskalleta yhteiskunnassamme keskustella syistä, jotka johtavat eri palveluiden lisääntyvään tarpeeseen? Kenties, liian arka aihe.

Mitä digitalisaatioon tulee, niin tulevaisuudessa pitäisi niin työn kuin potilasturvallisuuden osalta saada aikaiseksi koko maan kattava järjestelmä.

Työperäistä maahanmuuttoa on esitetty yhdeksi keinoksi saada eri aloille lisää osaavaa työvoimaa. Asiakas haluaa tulla ymmärretyksi omalla äidinkielellään. Jokaisella kansalaisella on myös oma vastuu turvallisuudesta. Kaikkea turvallisuutta ei voi ulkoistaa. Onko kohdallasi kotisi turva-asiat kunnossa palohälyttimistä lähtien? Toimitko liikenteessä ottaen kanssakulkijat huomioon? Tätäkin listaa voisi jatkaa.

Hyvät ja kunnioittavat tavat hautausmaavierailuihin

Kirjoitus on julkaistu Laukaa-Konnevesi -lehdessä otsikolla ”Hyvät tavat hautausmaalle”.

Yhteiskunnassamme on ollut jo pitkään menossa kestävien arvojen alennusmyynti. Ilmenemismuodoista otan tässä yhteydessä esiin yhden: vierailut hautausmaalla. Esiin en ota myöskään eri lakeja ja sääntöjä, jotka määrittävät esim. moottoriajoneuvolla ajamisen oikeutta eri paikoissa.

Ihmisillä pitäisi käsittääkseni olla riittävästi tietoa hyvistä tavoista ja oikeata tilannetajua, kuinka hautausmailla vieraillaan. On ymmärrettävää, että liikuntaesteinen viedään autolla hautausmaavierailulle, mutta Laukaan kirkonkylän hautausmaalla näkee hyväkuntoisten ihmisten ajavan autoilla hautausmaalle. Onko kyse laiskuudesta, tietämättömyydestä vai mistä? Hautausmaa toimii myös kevyen liikenteen väylänä läheiselle asuinalueelle. Toivottavasti kauttakulku vaikuttaisi myönteisesti käsitykseen elämän rajallisuudesta tässä ajassa.

Mikäli olet liikuntakuntoisesti terve, niin otathan vierailullasi huomioon esim., mitä merkitsee hautarauha, pyhyys ja arvokkuus vainajien muistamisessa.