Valtuustoaloite lasten päivästä

Jätin käsittelyyn valtuuston kokouksessa 18.3.2024 aloitteen lasten päivästä. Pitää näin itse informoida, koska esim. paikallislehtemme ei tekemistäni aloitteista kerro. Toki jonkinlaisia ajatuksia on syistä, mutta jätän niistä tällä kertaa kirjoittamatta.

Marraskuussa 2023 jätin käsittelyyn aloitteen Laukaan kirkonkylän tekonurmen kattamiseksi eli ylipainehallin rakentamiseksi. Koulumäellä on päivittäin n. 1300 oppilasta, joten tältäkin osin liikuntamahdollisuudet paranisivat puhumattakaan iltakäytöstä seurojen osalta. Ajatus oli myös se, että seuroille tarjoutuisi varsin huokea mahdollisuus liikunnanriemuun.

Palataan maaliskuun 2024 aloitteeseen ja sisältö oli seuraavanlainen: Valtuustoaloite on nimetty ”Laukaalaisten lasten päivän järjestämiseksi”. Kyse ei tarvitse olla ainoastaan yhdestä päivästä, vaan esimerkiksi viikosta tai vuoden aikana erilaisista teemapäivistä.

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään seuraavan kerran 18.-24.11.2024 välisenä aikana. Kansallisen teemaviikon tavoitteena on mm. tehdä tunnetuksi YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus, joka hyväksyttiin vuonna 1989. Sopimus tuli Suomessa voimaan vuonna 1991 ja sopimus on osa Suomen oikeusjärjestystä. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia. Lapsen oikeuksien julistus on vuodelta 1959. Historiallisesti voisi todeta, että lasten asemaan ja lapsena olemiseen on kiinnitetty vasta varsin vähän aikaa huomiota.

Lapsen oikeuksien viikko sijoittuu vuodessa kouluaikaan. Laukaalaisten lasten päivä, teemaviikko tai vuoden teemapäivien järjestämiseksi ehdotan työryhmän perustamista, joka kävisi lävitse tällaisen päivän, viikon tai teemapäivien järjestämisen mahdollisuutta. Työryhmän tulisi koostua vähintään seuraavista toimijoista: kunta, järjestöt, urheiluseurat, yrittäjät, nuorisovaltuusto ja koulujen oppilaskunnat.

Käsitykseni mukaan parhain toiminnallinen ajankohta voisi olla kesäkuukaudet. Tässä joitakin esimerkkejä toiminnoista: retkipäivä ympäristöasioiden parissa, retkipäivä eri harrastuksiin tutustmisen merkeissä, teatteritoimintaan tutustumispäivä, Nokkakiven huvipuiston päivä, toimintapäivä Peurungassa jne.

Laukaassa voitaisiin budjetoida vähintään kymmenen euroa alle 18-vuotiasta lasta kohden edellä esitettyyn toimintaan. Tässä yhteydessä en esitä käytänteisiin liittyviä ideoita, vaan toivon työryhmän perustamista tässä valtuustoaloitteessa esitetylle toiminnalle.

Hyvinvoiva lapsi on yhtä kuin hyvinvoiva kunta.

Syksyn 2022 kuulumisia

Kesäloma 2022 meni mukavasti. Ensimmäisen kerran tuli kokeiltua sitä, että heti matkalle kesäloman alettua. Olin kuullut kertomuksia siitä, että vaikka olisi väsynyt kevään työrupeamasta, niin kannattaisi heti ja ainakin hetkeksi irtaantua arkisista ympyröistä. Nyt tarjoutui mahdollisuus kokeilla asian paikkansapitävyyttä. Kannatti kokeilla huolimatta siitä, että monenlaisia asiapapereita koronatodistuksineen piti olla matkassa mukana Yhdysvaltoihin.

Matkaa ennen oli varoiteltu ruuhkista Amsterdamin lentokentällä. Niin, tulihan sekin ruuhka koettua. Tuleehan sitä passintarkastuksessa ruuhkaa, jos tarkastajia on ainoastaan kaksi virkailijaa. Eikö Hollannissa ole työntekijöitä vai missä he olivat?

Elokuussa paluu arkeen niin työssä kuin luottamustehtävissä. Luottamustehtäviä on tällä hetkellä varsin minimaalisesti, mutta onhan se taannut ainakin sen, että asioihin on voinut paneutua. Joitakin valtuustoaloitteita on tullut myös tehtyä. Saa nähdä, miten aloitteet etenevät. Samalla tulee mieleen aloite, muistaakseni noin kahdenkymmenen vuoden takaa. Aloite liittyi kevyen liikenteen väylään, jota nykytiedon mukaan sitten ryhdytään rakentamaan ensi vuonna. Demokratiassa välillä asioiden saaminen ns. maaliin kestää pitkään, jopa niin pitkään, että osa luottamushenkilöistä voi kyllästyä toimintaan jo yhden kauden jälkeen.

Tuli myös menneet mieleen, kun aikoinaan ehdotin uuden koulun rakentamista sillä seurauksella, että tuli ns. kenkää kunnanhallituksen jäsenyydestä. Taisin tuolloin kuulua väärään ryhmään tai olin väärä ehdottaja, mutta asialle tuli sentään oikeat alullepanijat ja lapset saivat uuden koulun. Hyvä niin.

Viime keväänä perehdyin yhteen hallihankkeeseen, joka on ollut prosessina varsin kummallinen, näin kauniisti ilmaistuna. Paikallislehti Laukaa-Konnevesi julkaisi kirjoitukseni aiheesta 27.10.2022 ja asiasta esitin myös kommentin valtuuston kokouksessa 7.11.2022. Kokous on kenties vielä katsottavissa seuraavassa osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=smXn_Fi3UOA&t=67s

Keskisuomalainen julkaisi liikenneturvallisuuteen liittyvän kirjoitukseni 26.10.2022 hivenen lyhennettynä. Näihin edellä mainittuihin teemoihin ja mainitsemiini aloitteisiin palaan vielä lähemmin mitä todennäköisemmin. Myös vanhempi aloite liittyen lasten seksuaaliseen häirintään kaipaa jonkun lisäkommentin. Aihe näyttää olevan ajankohtainen jatkuvasti, ikävä kyllä.

Mitä lapsiin tulee, niin on voinut iloita edes vähäisessä määrin siitä, että on voitu kunnassamme auttaa ukrainalaisia lapsia. Sodan mielettömyydelle ei tahdo löytyä oikeata ilmaisua, mutta olisipa niillä, jotka todellisesti voivat vaikuttaa, edes hitusen hyvää tahtoa saada rauhanneuvottelut käyntiin sodassa, jonka ei olisi koskaan pitänyt alkaa.