Tärkeintä elämässä

Rauha

Rauhasta puhutaan useissa merkityksissä. Rauha voi tarkoittaa ihmisten ja kansakuntien välistä tilaa. Eräs opettajani historian luennolla totesi maailman historian olevan sotaan valmistautumista, sotimista ja sodasta toipumista. Itsenäisyyspäivän viettoonkin kuuluu olennaisena osana muun muassa sotien muistaminen ja sotilasparaati.

Tärkeintä elämässä on löytää rauha Jumalan kanssa. Elämämme tässä ajassa, fyysisessä elämässä, on määrätty olemaan korkeintaan 120 vuotta. Kuinka moni elääkään unohtaen tai haluten sysätä syrjään tämän totuuden. Ihminen ei ole vapaa eikä voi elää vapaana, ennen kuin hän saa rauhan Jumalan kanssa.

Jeesus sanoo: ”Henki tekee eläväksi, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä. (Joh. 6:63)

Lihalla tarkoitetaan fyysisyyttä ja ihmiskeskeisyyttä, jossa korostetaan vain ihmisen kykyjä ja mahdollisuuksia.

Missä sinä vietät iäisyytesi? Oletko Jumalan lapsi ja saanut rauhan Hänen kanssaan?

Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.    (Room. 8:16)

Ihminen voi olla jo eläessään kuollut. Kuolema sanan syvimmässä merkityksessä tarkoittaa Jumalasta erossa olemista. Useimmiten kuolemasta puhutaan tarkoittaen fyysisen elämän päättymistä ja ikään kuin sen jälkeen ei olisi mitään. Tällaiseen ajatteluun näyttää kuuluvan myös ajatus siitä, että ihminen voisi tämän fyysisen elämänsä elää miten tahansa, vailla vastuuta.

Uskonnollisuus ja uskonnon harjoittaminen eivät tuo rauhaa Jumalan kanssa. Usko tuo rauhan.

Jeesus sanoo: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?”(Joh. 11:25-26)

”Ei yksikään palvelija voi palvella kahta herraa. Hän joko vihaa toista ja rakastaa toista tai liittyy toiseen ja halveksii toista. Ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa.”  (Luuk. 16:2

Meidän jokaisen on siis tehtävä Jumalalle tili itsestämme. (Room. 14:12)

Olkoon meidän kanssamme armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta, Isän Pojalta, totuudessa ja rakkaudessa. (2. Joh.1:3)

Rauhan Jumala olkoon kaikkien teidän kanssanne. Aamen. (Room. 15:53)